آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
هنرستان فنی و حرفه ای امام محمد باقر(ع) - مدرسه هوشمند

موقعیت هنرستان

تابلو اعلانات

✍️ بدین وسیله از هنرجویان خوب هنرستان ، آقایان: حسین خمسه عشری ، پایه دوازدهم رشته معماری و حسین نصر اصفهانی ، پایه یازدهم رشته الکترونیک که بانیانِ خیرِ ناهار این جلسه بودند ، تشکر و قدردانی می نمائیم.

 

حضور هنرجویان پایه دوازدهم در دبیـرستان امام محمد باقر"علیه السلام" جهت برگزاری مرحله دوم از بخش اولِ آموزش عملیِ درس آمادگی دفاعی .

 

 

گزارش ترافیک