موقعیت هنرستان

تابلو اعلانات

✍️ بدین وسیله از هنرجویان خوب هنرستان ، آقایان: حسین خمسه عشری ، پایه دوازدهم رشته معماری و حسین نصر اصفهانی ، پایه یازدهم رشته الکترونیک که بانیانِ خیرِ ناهار این جلسه بودند ، تشکر و قدردانی می نمائیم.

 

حضور هنرجویان پایه دوازدهم در دبیـرستان امام محمد باقر"علیه السلام" جهت برگزاری مرحله دوم از بخش اولِ آموزش عملیِ درس آمادگی دفاعی .

 

 

موردی یافت نشد